BrandingBusiness DevelopmentStrategiUdvikling

Et samarbejde om digital markedsføring

By 3. august 2021august 5th, 2021No Comments
Fordi din synlighed er vigtig for dit brands værdi

Vi skaber en fortælling om dit brand

Vi brænder for at hjælpe virksomheder med digital markedsføring, synlighed og branding. Men for at vores projekter skaber succes, er det et kriterie for os at forstå og kende vores kunder. Jo mere vi forstår, hvor vores kunder kommer fra – og hvor de gerne vil hen, jo mere autentisk storytelling kan vi skabe, når vi arbejder med brandet.

Mange af vores kunder kommer med et ønsket om at blive mere synlig på sociale medier og skabe en storytelling omkring deres brand. Det gjorde vores kunde, Designpens også. 

Om Designpens

Designpens producerer bæredygtige firmapenne af høj kvalitet. Pennen er tilpasset den enkelte virksomheds brand, farver og budskab. Designpens skaber værdi for virksomhedens medarbejdere, og øger samtidig potentialet for branding ud til virksomhedens kunder og samarbejdspartnere.

Designpens anvendes af mange forskellige virksomheder på tværs af brancher. Det er lige fra de store konsulent- og revisionshuse til forsikrings- og advokatkontorer.

Samarbejdet

Designpens ønskede at forbedre deres digitale markedsføring. De vidste bare ikke, hvor de skulle starte eller med hvilke værktøjer. Derfor blev de anbefalet at tage en snak med JM Advisory. Her fortalte de om deres virksomhed, samt deres ønsker om at øge deres synlighed på sociale medier og skabe en storytelling omkring pennen. Julie Maja førte den indledende dialog med dem og fortalte om de forskellige muligheder, hun så, ud fra deres ønsker.

Vi er kompentente og passionerede omkring din digitale markedsføring

Introduktion og plan for projektet

Vi afholdte et møde med tre personer fra Designpens og to fra JM Advisory. Her blev det endelige formål med projektet klarlagt. Vi præsenterede, hvilke tiltag vi ville foreslå for at arbejde med Designpens’ synlighed på sociale medier. 

Til mødet blev det afklaret, hvad JM Advisory havde brug for, for at kunne påbegynde eksekveringen. Det indebar bl.a., hvilken information og materialer i form af produktet, billeder, referencer mm., som skulle være klar. Derudover blev der fastlagt deadlines, foreløbig varighed for projektet samt klarlægning af Designpens’ målgruppe. 

Efter mødet opstod en uformel samtale omkring passionen bag brandet. Det var enormt givende for os, idet vi altid sætter os i kundens sted. Det gør vi først og fremmest gennem den information, de præsenterer for os. Det er et tillidsskabende samarbejde. 

Efter mødet udarbejdede vi en projektplan, som indeholdte formål, format, tidsplan osv. for projektet. 

LinkedIn workshop

Som en del af samarbejdet, afholdte vi en workshop for hele teamet bag Designpens.

Til workshoppen kom vi bl.a. rundt om følgende emner:

  • Hvorfor er ens personlige profil vigtig for virksomhedens branding?
  • Mekanismerne i synlighed og tilstedeværelse på LinkedIn
  • Danne langvarige kunderelationer – og følge kunder samt samarbejdspartnere
  • Hvordan salg kan skabes igennem LinkedIn
  • Tidspunkter for, hvornår det er godt at poste
  • Målgruppe og opbygning af netværk
  • Egne og virksomhedens værdier

Der er mange virksomheder, som er utrolig dygtige til det, de gør, og her kan det være vigtigt at kende til effekten ved at bruge sociale medier. Derfor betyder det meget for os, at vi kan hjælpe vores kunder med at få deres budskab ud 🤩

Kommunikationsstrategi til sociale medier

I samarbejde med Designpens udarbejdede vi en kommunikationsstrategi for deres sociale medier. Kontinuerlig kommunikation på relevante sociale medier er vigtigt, når vi arbejder med branding og marketing. Det skaber en relation til markedet og virksomhedens følgere. Vi fik derfor hurtigt ansvaret for Designpens‘ virksomhedsside og påbegyndte aktiviteten med et post omkring samarbejdet – og vi fik hurtigt skabt den nye storytelling.

Annoncering på Facebook

For at få Designpens udbredt på markedet, blev vi enige om, at projektet skal indebære annoncering på Facebook. Første fase i denne proces er klargøring. Her udarbejder vi f.eks. tre forskellige annoncer, som skal splittestes, så vi kan finde frem til, hvad der virker. Annoncerne bygger hver især på tre forskellige ‘selling points’ for Designpens. De er desuden opsat med forskellige billeder og viderefører til forskellige landingpages/call to actions.

Om splittesten

Før Designpens bruger reelle annonceringskroner, undersøger vi først, hvad der virker. Både af content, de visuelle aspekter og hvilken landing page, der giver flest henvendelser og salg. Splittesten finder sted i geografiske områder med data omkring virksomheders størrelse og branche.

Når det står klart hvilke annoncer, der giver de bedste resultater og dermed mindste pris pr. klik, starter vi annonceringen for Designpens.

Landing page og webshop

Når Designpens’ potentielle kunder klikker på en annonce, føres de til en landing page. Vi har i JM Advisory udarbejdet det nye content, som skaber den nye fortælling. Designet er desuden udtænkt, så det understøtter den nye fortælling og er rettet mod målgruppen.

Vi har skabt to forskellige landing pages. Én hvor kunden har mulighed for at sende en henvendelse eller forespørgsel på bestilling. Og én hvor der er sat en webshop op, således at kunden kan bestille med det samme.

De to forskellige landing pages skal vise, hvilken der virker bedst.

Website

Ved introduktionsmødet, hvor vi fik klarlagt samarbejdet og formålet med projektet mere endeligt, opstod der yderligere idéer til, hvad der gav mening.

En stor del af Designpens’ målgruppe er dansk (indtil videre). Derfor giver det god mening, at vi stod for at oversætte deres website til dansk samt implementere call to action-knapper og gøre kommunikationen skarpere. Websitet var noget af det første, der skulle være klar, så det var muligt at henvise til siden ved f.eks. posts på LinkedIn.

Refleksioner

Vi har haft kreative udvekslinger og haft forskellige formuleringer oppe at vende ift. den nye fortælling… indtil vi fandt den rigtige. Når vi har fundamentet på plads for en ny fortælling, bygger vi kontinuerligt videre på den.

Vi er vilde med at få nye ideer, tænke kreativt og løse de udfordringer, vores kunder kommer til os med. Men det kræver en hel særlig indstilling internt i vores team. Vi er alle åbne overfor hinandens input, for at prøve nye opgaver og for at udfordre hinanden. Således bliver vi hele tiden bedre som team og dermed også til at løse opgaverne for vores kunder. Det har og er stadig tilfældet i vores samarbejde med Designpens.

Vi lærer hele tiden brandet og teamet bagved Designpens bedre at kende. Og det bruger vi naturligvis aktivt i vores samarbejde og eksekvering af projektet. Samtidig stiller vi os løbende spørgende både over for Designpens og internt i JM Advisory teamet. Dermed finder vi hele tiden den bedste løsning og udvikler vores samarbejde.

Følg os på LinkedIn
Følg Designpens på LinkedIn
Se mere om vores erfaring og kernekompetencer